EEN NIEUWE DIMENSIE IN MVO: ASSENVOORASSEN IN BEWEGING!

AssenvoorAssen: een club die staat voor stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en rond de Drentse hoofdstad. Ondernemers, bedrijven en organisaties worden hiertoe met elkaar verbonden in een MVO-Platform. AssenvoorAssen organiseert daarnaast diverse activiteiten voor en door ondernemers en is nauw betrokken bij projecten als de MVO-Meet&Greets en de Asser Uitdaging. In de ruim tien jaar dat AssenvoorAssen bestaat is op deze manier een sociaal netwerk gecreëerd waarbinnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid met elkaar verbonden worden; samen zetten zij concrete stappen voor het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een vitale en sociale samenleving. Niquell is al jaren actief voor de organisatie. En dat naar volle tevredenheid van Willem Hulshof en Roald Leemrijse, resp. voorzitter en bestuurslid van AssenvoorAssen.

IETS TERUG DOEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
‘AssenvoorAssen voelt voor mij echt als een mogelijkheid om iets te kunnen doen voor de samenleving’, opent Willem Hulshof het gesprek. ‘We helpen Asser bedrijven om een waardevolle connectie te maken met andere bedrijven, de zorg en andere sociaal-maatschappelijke partijen en bijvoorbeeld het onderwijs. Wat dat betreft hebben we een echte makel-functie’, gaat Roald Leemrijse verder. ‘De Asser Uitdaging is daar een mooi voorbeeld van. Kort samengevat brengen we daar vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) bij elkaar. Ondernemers tonen hun betrokkenheid door maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen te helpen en te ondersteunen. En dat -bij voorkeur in wederkerigheid- met gesloten beurs!’ ‘Of het Ontmoetingsplein tijdens een conferentie waarin we aandacht vragen voor de aanpak van armoede en laaggeletterdheid’, vertelt Willem. ‘Mooie initiatieven die het leefklimaat in Assen verbeteren’.

NIQUELL
Niquell is, mede vanuit hun hart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, al jaren verbonden aan AssenvoorAssen. ‘Myrthe en Monique weten op praktische wijze handen en voeten te geven aan de best complexe boodschappen die langskomen bij onze activiteiten. Ze zijn erg goed in het maken van vertaalslagen’. Roald: ‘Myrthe en Monique ondersteunen ons ook als bestuur heel erg goed. Ze helpen ons met veel organisatorische, secretariële en communicatie-taken’. Dan lacht hij en zegt: ‘Als ik eerlijk ben is Niquell een stabiele factor binnen AssenvoorAssen. Zij waren er in het verleden al, ze zijn nu betrokken en ook in de toekomst zullen ze vast en zeker een rol blijven spelen. En met toekomst bedoel ik niet alleen de tijd die komen gaat, maar ook de toekomst in nieuwe ontwikkelingen als het om evenementen gaat’.

ALTERNATIEF
Roald doelt op de nieuwe online mogelijkheden van events. ‘Ook wij werden gedwongen een alternatief te zoeken voor onze fysieke bijeenkomsten. Corona zette een streep door samenkomsten en ontmoetingen’. Willem knikt: ‘Maar Niquell werd hier niet zenuwachtig van. Ze hebben direct ingezet op een andere manier van bij elkaar komen; het uitgangspunt dat Monique en Myrthe daarbij nastreefden was niet kijken naar wat er niet meer kon, maar juist onderzoeken naar wat wél mogelijk was. En er bleek dus nog heel veel mogelijk; wij hebben inmiddels mogen ervaren dat een online evenement, mits goed georganiseerd, een heel goed alternatief kan vormen voor een fysieke bijeenkomst. Niquell tuigde moeiteloos een digitaal event (de armoedeconferentie) met ruim 100 deelnemers op. Er was een interessant plenair programma en ruimte voor digitale ontmoeting’.

MEEBEWEGEN
Willem vertelt dat AssenvoorAssen inmiddels in een fase is aanbeland dat de organisatie wil terugkijken en vaststellen waar ze staat. ‘We bestaan sinds 2009 en anno 2021 leven we in een andere wereld dan toen we begonnen; de organisatie moet zich tijdig heroriënteren en daarin meebewegen. En dat betekent dat je dus ook moet meebewegen en ontwikkelen in je manier van communiceren, contacten leggen en organiseren. Corona heeft dat versneld, maar feit is dat de wereld in beweging is en wij dat dan dus ook moeten zijn. We moeten mee met wat onze relaties van ons verwachten, ook de gemeente Assen, en waar zij om vragen. We blijven altijd op zoek naar de meerwaarde die we kunnen leveren. We blijven toekomst zien in het koppelen van organisaties in relatie tot duurzaamheid en inclusie, in het aanbieden van kennis en ons netwerk. In de huidige wereld kan dat waarschijnlijk met meer online dan we eerder deden’.  

EXTRA DIMENSIE
‘Er is online veel meer invulling te geven aan onze activiteiten dan we aan het begin van de coronacrisis voor mogelijk hadden gehouden. Dat neemt overigens niet weg dat ik het echte contact wel mis’, vult Roald aan. ‘Ik denk dat wij in de toekomst zeker een voorkeur zullen blijven houden voor fysieke bijeenkomsten. Maar ik ben ervan overtuigd dat ‘online’ een extra dimensie aan onze jaarkalender en activiteitenaanbod kan geven. Dat hebben de online bijeenkomsten ons inmiddels absoluut geleerd! Dat zal voor Niquell, wat ons betreft, niet uitmaken; zij draaien voor zowel een online als fysiek evenement hun hand niet om’.

Maak een afspraak!

we nemen z.s.m. contact met je op

Aanmelden

(Gratis) Demo MEEPLE