WAARDEVOL AFSCHEID VAN EEN GEMEENTE

Op 1 januari 2019 zag de gemeente Het Hogeland het levenslicht; een nieuwe gemeente ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Bedum, Eemsmond, Winsum en De Marne. Het college en bestuur van De Marne besloot op passende wijze afscheid te nemen van haar gemeente. Aan de inwoners werd gevraagd welke invulling zij zouden willen geven aan dit bijzondere momentum. Het werd een avond vol muziek.

IDEEĒN VAN INWONERS
‘De vraag naar ideeën voor het afscheid was niet tegen dovemans oren gezegd’, vertelt Jojo Bottema, directeur van de gemeente Het Hogeland en voormalig Gemeentesecretaris van de gemeente De Marne. ‘Uit alle ideeën van de inwoners werd gekozen voor een idee met een muzikale basis. Door middel van een speciaal voor de gemeente geschreven muziekstuk werd samen met alle inwoners afscheid genomen van De Marne en -tegelijkertijd- het opgaan in Het Hogeland gevierd’.

ORGANISATIE EN UITVOEREN
Het bedenken van een dergelijk evenement was voor de betrokken ambtenaren van De Marne geen probleem. De uitvoering lieten ze graag over aan een professionele en ter zake kundige partij. ‘Het uitdenken is één, het daadwerkelijk organiseren is een andere tak van sport… We hebben daarom contact opgenomen met Niquell en met hen onze wensen en plannen doorgenomen’, gaat Jojo Bottema verder.

WAARDEVOL AFSCHEID
Monique en Myrthe zijn vervolgens aan de slag gegaan en gestart met de organisatie van een evenement dat perfect moest aansluiten bij het idee dat door de inwoners was aangedragen. ‘Die opdracht hebben ze tot in de puntjes uitgevoerd. We hebben een werkelijk fantastische avond mogen beleven vol muziek en zang. In een grote tent was iedereen bijeen gekomen. Veel muziekverenigingen uit De Marne waren aanwezig: zij speelden allen een eigen arrangement.. Als laatste muziekstuk werd het door lokale componisten geschreven afscheidslied ten gehore gebracht. Een lied uitgevoerd door muzikanten uit De Marne en gezongen door zangers uit onze gemeente Arnold Veeman en Burdy. De avond werd afgesloten met een gezamenlijke borrel voor alle inwoners van De Marne. Het college en bestuur hebben ervan genoten en met ons alle aanwezige inwoners. Het was echt een geweldig en een waardevol afscheid van de gemeente!’

JE KUNT HET MAAR ÉÉN KEER GOED DOEN
Over de samenwerking met Niquell is Jojo Bottema meer dan lovend. ‘Het zijn twee bruisende dames, ze lossen alles op, zijn fijn om mee samen te werken en ‘kan niet’ komt niet in hun woordenschat voor. Op de avond zelf waren ze aanwezig om alles in goede banen te leiden. Voor ons, als organiserende partij, betekende dit dat wij zelf óók konden genieten! Niquell was er om ons de zorg voor het evenement uit handen te nemen. Een dergelijk event kun je immers, maar één keer goed doen. Het opgaan in een nieuwe gemeente en derhalve afscheid moeten nemen van de ‘oude’ gemeente is ingrijpend voor zowel college en bestuur als de inwoners. Je gaat toch op in iets nieuws en neemt afscheid van het vertrouwde. Het feest, het idee vanuit de inwoners, leverde een waardevolle bijdrage aan dat afscheid’.

BLIJE GEZICHTEN
De reacties van de bezoekers van het afscheidsfeest waren positief. ‘We zagen op de avond zelf veel blije en tevreden gezichten. Het deed de inwoners goed om het afscheid van De Marne op deze manier ceremonieel te beleven. Dat het geheel tot in de puntjes door de dames van Niquell geregeld en geregisseerd was, heeft daar zeker aan bijgedragen!’, aldus een tevreden Jojo Bottema.

Volgende

BEDANKT VOOR DE AFGELOPEN 10 JAAR

Aanmelden

(Gratis) Demo MEEPLE