Sociale inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs - 27 september

Praktische voorbeelden van en voor iedereen in het onderwijs

Let op: Staat de workshop die jij wilt volgen er niet meer tussen? Dan zit deze workshop helemaal vol en is het helaas niet meer mogelijk om hieraan deel te nemen. 

De besturen van het PO, VO, MBO, HBO, de Universiteit, kinderopvang en gemeente Groningen nodigen je van harte uit voor de conferentie ‘Sociale Inclusie en Kansengelijkheid in het Onderwijs’.

Datum: woensdag 27 september 2023 van 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: MartiniPlaza Groningen

Deze kennis- en inspiratiesessie is interessant voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. Tijdens de conferentie zullen er verschillende onderwerpen vanuit het thema aan bod komen, waarbij leren van elkaar en praktische voorbeelden centraal staan. Met sprekers en workshops willen wij je uitdagen en inspireren ten aanzien van kansengelijkheid. Ook is de Onderwijsconferentie een ideale plek om kennis te delen en te netwerken met collega’s.

Wat kun je verwachten?
In twee rondes van workshops en lezingen kun je kiezen voor verschillende onderwerpen die te maken hebben met sociale inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs. Tussen de twee rondes pauzeren we met een warme hap. Na de twee workshoprondes sluiten we  de conferentie gezamenlijk af met een panelgesprek. In onderstaand overzicht vind je alle workshops die worden gegeven. Druk op de titel van een workshop voor meer informatie. Dit jaar hebben we ook een informatiehoek waar ze graag met jou in gesprek gaan over specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen kun je ook in het onderstaande overzicht vinden.

Let op: voor sommige workshops geldt een maximum aantal deelnemers en vol = vol. In het begin van september ontvang je een e-mail waarin je wordt gevraagd om je in te schrijven voor de workshops. Geef je je voorkeur niet door, dan word je op de dag zelf ingepland bij een workshop waar nog beschikbaarheid is.

Aanmelden? 
Aanmelden voor de Onderwijsconferentie kan meteen via het aanmeldformulier onderaan de pagina. Een week voorafgaand aan het evenement ontvang je een e-mail met alle praktische informatie en de invulling van het programma.

Bezoek de conferentie en laat je inspireren ten aanzien van sociale inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs!

Met vriendelijke groet,

Carine Bloemhoff
Wethouder Onderwijs gemeente Groningen

Overzicht workshops

Iedere leraar krijgt in de praktijk te maken met meertaligheid. Vreemde talen, buurtalen, streektalen of migrantentalen: meertaligheid is aanwezig in elke klas! Ondanks de taaldiversiteit in Nederland blijft het onderwijssysteem grotendeels gericht op één taal. Veel leerkrachten erkennen dat talig diverse leerlingen ondersteuning nodig hebben om beter te kunnen deelnemen en presteren in het onderwijs, maar ze voelen zich vaak onzeker over hoe ze deze ondersteuning het beste kunnen bieden. In onze workshop kunnen deelnemers de nieuwste innovatieve didactische interventies op het gebied van inclusief taalonderwijs ervaren. We behandelen onderwerpen zoals translanguaging, CLIL, taalbewustzijn en luistertaal. Met behulp van praktische voorbeelden leren deelnemers hoe ze diverse (taal)inclusieve benaderingen kunnen toepassen in hun eigen vak, bij voorkeur al direct in de volgende les!

Verleg de grenzen van gelijke kansen in het onderwijs tijdens onze interactieve sessie! Kies uit twee boeiende gesprekstafels: (a) persoonsvorming en burgerschap, of (b) diversiteit en inclusie. We introduceren belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Verken ze vooraf in de Noordelijke Educatieve Onderzoeksagenda (thema 2: gelijke kansen).In de gesprekstafels duiken we dieper in op deze vraagstukken. Wat betekent gelijke kansen voor jou? Herken je deze uitdagingen in jouw school/opleiding? En belangrijker nog, hoe werk je eraan en hoe kunnen we samenwerken. Mis deze kans niet om met andere onderwijsprofessionals te discussiëren en waardevolle inzichten te delen. Laten we samen streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten.

Ontdek de magie van ontluikend schrijfgedrag in spel tijdens deze interactieve workshop. Laat je inspireren en ontwikkel concrete ideeën die je direct kunt toepassen in je kleuterklas, zowel tijdens de Kinderboekenweek als andere thema’s. Daarom bundelen vier enthousiaste leerkrachten van VCOG zich met het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van NHL Stenden hun krachten in een praktijkgericht onderzoek. Samen verkennen we hoe leerkrachten ontluikend schrijfgedrag kunnen herkennen en stimuleren. We maken gebruik van veel video-opnames van spelsituaties in de klas, wat al interessante inzichten heeft opgeleverd. Wist je bijvoorbeeld dat kleuters al op een heel passende manier omgaan met verschillende tekstgenres? En heb je er al eens bij stilgestaan hoe leerzaam het is om aandachtig naar het schrijfproces van kinderen te kijken?

Geanique Hazenberg en Rinske Sevinga lichten de functie ‘de brugfunctionaris’ toe en zullen met de deelnemers casuïstiek toepassen met betrekking ‘hoe om te gaan met verschillende armoede-signalen in de klas en in het gezin’.

Leon van Gelder is een bijzondere school, waarbij heterogeen, leerlinggericht onderwijs centraal staat en het CSE geen afsluitend examen vormt van de schoolperiode. Dat wij deze bijzondere school zijn schept verwachtingen en verplichtingen. Aan elkaar, onze leerlingen en aan de samenleving. Wij realiseren ons dat dit vraagt om sterke onderwijskundige kwaliteiten, waar alle medewerkers met elkaar aan bijdragen. Hieraan werken vraagt om heldere keuzes, omdat er in het onderwijs van alle dag zo ontzettend veel belangrijk is.

In deze workshop nemen we jullie mee in het schoolconcept en de missie en visie van de school. Met voorbeelden uit de praktijk willen we met jullie in gesprek komen over de invulling van heterogeen onderwijs in de breedste zin van het woord.

Ontdek de sleutel tot pedagogisch tactvol handelen en creëer gelijke kansen voor ieder kind. Kansengelijkheid is een complex vraagstuk waarbij leerkrachten voor uitdagingen staan zonder een handleiding. Benieuwd naar de juiste aanpak? In onze inspirerende workshop wordt het boek “Pedagogisch tact. Hoe dan?” als leidraad gebruikt. Hier krijg je niet alleen inzicht in je eigen handelen, maar ook in de mogelijkheden en kansen die je kunt bieden aan kinderen. Ontdek hoe je met tact en effect kunt streven naar kansengelijkheid. Grijp deze kans om meer inzicht en praktische handvatten te krijgen voor een gelijkwaardige leeromgeving.

In deze workshop ervaar je hoe het is om kenmerken van autisme te hebben en wat dit kan betekenen voor het handelen van de educatieve professional, leerkracht of jeugdhulpverlener. Na een korte introductie over het project ’t PASST Samen, ervaar je via een serie activiteiten hoe het is om behoefte te hebben aan ondersteuning in de sociale interactie, flexibel handelen en prikkelverwerking. Het doel hiervan is om enerzijds te realiseren hoe lastig het voor sommige leerlingen kan zijn om (op bepaalde momenten of in bepaalde situaties) adequaat in een klassituatie te reageren en anderzijds om nadenken te denken over je eigen handelen als professional. Daarnaast kunnen de activiteiten, al dan niet met enige aanpassing, in de klassensituatie worden ingezet om bij de leerlingen onderling begrip en verbinden te realiseren. We sluiten af met wat deze ervaringen betekenen voor het concrete handelen van de professional en het realiseren van een integraal aanbod op maat.  

Tijdens het tweede jaar van de opleiding Pabo-Social Work/Zorg leren studenten over diversiteit en kansengelijkheid. Ze krijgen de mogelijkheid om te ontdekken hoe ze in hun eigen klas kunnen werken aan het waarderen van verschillen. In deze boeiende workshop delen de studenten hun praktische ervaringen en laten ze deelnemers kennismaken met enkele werkvormen die ze zelf hebben toegepast in hun stageklassen en het effect hiervan.

In deze boeiende interactieve workshop krijg je waardevolle inzichten en praktische tips aangereikt over hoe je LHBTQI+ inclusie kunt integreren in de les, in de klas en in het schoolbeleid. Lucas, een inspirerende transgender persoon, deelt zijn eigen ervaringen en brengt de resultaten van zijn onderzoek naar voren, die zijn gebundeld in het ‘Handboek LHBTQI+ Schoolbeleid voor schoolleiders en schoolpersoneel’.

Voor een keuzeruimteproject op de pabo hebben wij, Aryanne Abma & Suzanne Meursing, de Regenboogkoffer ontwikkeld. In deze koffer zitten lesideeën voor verschillende doelgroepen in het basisonderwijs, gekoppeld aan jeugdliteratuur. Naast de lesideeën en boeken zitten er in de koffer ook veel tips en materialen die handvaten geven om LHBTI op een positieve manier te bespreken in het onderwijs. In de workshop bespreken we waarom het van belang is dat LHBTI besproken wordt in het onderwijs en hoe dit eigenlijk op een hele makkelijke manier kan. Dit doen we vanuit onze eigen ervaringen en met de lessen uit de koffer.

Sluit vooral aan bij onze workshop als je wil weten hoe je heel makkelijk inclusieve lessen geeft in het onderwijs, als je wat meer informatie wil over wat LHBTI nu eigenlijk inhoudt of als je benieuwd bent naar onze Regenboogkoffer!

Aryanne & Suzanne (pabo studente & socialwork student)

In deze workshop gaan we een talentkrachtige omgeving creëren waarin iedere lerende (leerling of student) kan floreren. Door lerenden talentvol te benaderen, kan een docent talentvol gedrag ontlokken, zoals nieuwsgierig, enthousiast of onderzoekend gedrag. In een talentontlokkende omgeving kunnen talentmomenten ontstaan. Een talentmoment is een spontaan leermoment binnen de les over de lesstof waarin de docent lerenden ruimte biedt, lerenden talentvol gedrag laten zien en de docent dit talentvolle gedrag herkent en/of ontlokt. Wij beginnen met een gezamenlijke aftrap over talentvol gedrag herkennen en ontlokken in de les. Vervolgens gaan we uiteen in de vakgebieden po, vo, mbo of hbo en krijg je als docent praktische handvaten voor het vormgeven van een talentkrachtige leeromgeving.

Nadere info volgt.

Wat is creativiteit? Hoe geef je ruimte aan talenten van leerlingen? En hoe dragen ze bij aan meer diversiteit en inclusie? In deze workshop krijg je meer zicht op het coachen van creatieve vaardigheden en hoe de leeromgeving kan aansluiten bij de talenten van leerlingen. Met theoretisch onderbouwing maken we juist de koppeling naar de praktijk.

Hoe zorgen we dat elk kind zich cultureel kan ontwikkelen? LKCA doet tussen 2021-2024 onderzoek naar het concept ‘ecosystemen’.
Hierbij gaan we ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat. Van de muziekles op school tot film op tv. Van een inspirerend verhaal tot een museumbezoek.
Wat zijn nu barrières en oorzaken en hoe komen we tot gelijke kansen voor iedereen? In deze workshop krijg je, door middel van een oefening die je aan het denken zet, inzicht het belang van jou als gids of rolmodel. We brengen onze culturele leerecosystemen in kaart en ontdekken hoe je kansen kunt creëren voor iedereen, altijd en overal.

In het Nederlandse onderwijssysteem wisselen de meeste kinderen van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) rond hun twaalfde levensjaar. Het basisonderwijs sluit meestal niet naadloos aan op het voortgezet onderwijs. Veel kinderen maken de overstap ogenschijnlijk probleemloos, maar voor sommige kinderen verloopt de overstap minder soepel, wat kan leiden tot een negatieve spiraal van onderpresteren, minder motivatie, doubleren, uitstroom en/of voortijdig schoolverlaten. Een minder soepele overgang heeft ook invloed op het welzijn en op de geestelijke gezondheid van deze kinderen (Rens, 2020; Korpershoek, 2016). Wij deden een scoping review naar factoren die van invloed zijn op het welbevinden van kinderen tijdens de overgang van po naar vo. De resultaten delen we graag in deze workshop. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de stand van zaken in Noord Nederland: Wat doen we al goed? Waarom werkt dat? Waar lopen we tegen aan? Wat zou daarbij kunnen helpen?

Het aanbieden van extra activiteiten op scholen in met name de noordelijke wijken om kansengelijkheid te bevorderen

Heterogene brugklassen vergroten de kansengelijkheid, het geeft leerlingen meer tijd om te ontdekken welk schoolniveau het beste bij ze past en het gaat segregatie tegen. Dit kan door leerlingen binnen een heterogene klas een gedifferentieerd programma aan te bieden door formatief te beoordelen. Door toetsen af te nemen die een duidelijk beeld geven over het meest passende niveau kan er goed onderbouwd gedetermineerd worden. Welke aannames kun je doen, welke valkuilen zijn er en waar moet je allemaal rekening mee houden. 

Let op: het is geen succesverhaal over hoe je dit moet aanpakken, maar een zoektocht. 

Kinderen een goede start geven voor hun verdere leven door middel van het inzetten van VVE. Een programma speciaal ontwikkeld om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende activiteiten, woorden en dagelijkse dingen. Hoe pas je dit programma individueel maar ook groepsgebonden toe? Hoe ga je om met verschillen in opvoeding, leefstijl en achtergrond? In deze workshop vertellen wij jou daar graag over door middel van een interactieve discussie. 

Informatiehoek

Aanmelden Onderwijsconferentie

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Blijf je eten?*
Voorkeur workshopronde 1*

Voorkeur workshopronde 2*

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door:

Maak een afspraak!

we nemen z.s.m. contact met je op

Aanmelden

(Gratis) Demo MEEPLE